Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Możesz tego dokonać składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na nasz adres info@compare.pl.

Zwracany towar należy do nas odesłać niezwłocznie na adres: Compare SJ "Zwrot", ul. Dworcowa 5, 08-440 Pilawa -  nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu opisanego powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia (wg. regulaminu) zwrócimy Ci nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od odstąpienia od umowy. Możemy jednak wstrzymać zwrot płatności do momentu otrzymania z powrotem zwracanych produktów lub przesłania potwierdzenia nadania zwrotu.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg. specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

Reklamacja

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z opisem/zamówienie masz prawo zareklamować go w naszej firmie. Reklamację najlepiej złożyć na adres mailowy info@compare.pl. Reklamowany towar należy odesłać (jeżeli nie uzgodniono inaczej) na adres: Compare SJ "Reklamacja", ul. Dworcowa 5, 08-440 Pilawa. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone bezzwłocznie po jego otrzymaniu, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni od daty jego wpłynięcia.

Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie:

  • +48 22 203 43 77,
    +48 22 742 14 80


COMPARE
08-440 Pilawa, Polska
ul. Dworcowa 5

tel. +48 22 203 43 77,
+48 22 742 14 80/81/82

e-mail: info@compare.pl